UBND Hà Nội

09:16, 26/07/2017

Theo báo cáo thống kê tình hình kinh tế-xã hội của Hà Nội trong tháng 7, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng này ước đạt 3.258 tỷ đồng, tăng 4,1% so tháng

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia