Toàn cảnh dự án “đất vàng” Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa gửi báo các kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn và những cam kết tại kỳ họp thứ 7 tới Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Trong đó, có thông tin về dự án Trung tâm triển lãm Giảng Võ.
Toàn cảnh dự án “đất vàng” Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội

Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã nêu cụ thể việc quy hoạch dự án chung cư 148 Giảng Võ, quận Ba Đình theo từng mốc thời gian.

Vào năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết Tổ hợp trung tâm dịch vụ, thương mại và nhà ở, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 29/6/2016. Theo đó các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc chính gồm: quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 68.379,99 m2; quy mô đất lập quy hoạch chi tiết khoảng 58.776,04 m2; dân số khoảng 7.345 người và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 4205/QĐ-UBND ngày 2/8/2016.

Đến năm 2017, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 187/TB-VPCP ngày 12/4/2017 và số 508/TB-VPCP ngày 31/10/2017 với nội dung giao Uỷ ban nhân dân thành phố phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại khu vực số 148 Giảng Võ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 292/TB-VPCP ngày 14/8/2018, trong đó có nội dung: “Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, căn cứ hướng dẫn và các ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng dự án tại số 148 Giảng Võ, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung quy hoạch, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn, các chỉ tiêu quy hoạch mật độ xây dựng, tầng cao, quy mô dân số, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, không gian văn hóa, khả năng kết nối đồng bộ của dự án và khu vực xung quanh, không gây ùn tắc giao thông, phù hợp không gian, kiến trúc cảnh quan khu vực Ngọc Khánh, Giảng Võ, hồ Giảng Võ”.

Tuy nhiên năm 2019, Uỷ ban nhân dân thành phố vẫn có Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 về việc thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án nêu trên với lý do: theo ý kiến của nhà đầu tư đề nghị thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư trong thời gian thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (về quy hoạch chi tiết xây dựng tại số 148 phố Giảng Võ), Uỷ ban nhân dân thành phố đang làm thủ tục điều chỉnh Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Thậm chí đến năm 2022, Uỷ ban nhân dân thành phố vẫn có thông báo số 308 /TB-VP ngày 6/7/2022 chỉ đạo về quy hoạch kiến trúc của dự án. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã có Công văn số 3305/QHKT-NQ ngày 29/7/2022 hướng dẫn Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam triển khai thực hiện, việc nghiên cứu điều chỉnh đảm bảo tuân thủ theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố, quy hoạch khu vực và các quy định pháp luật hiện hành.

Tiếp đó, theo đề nghị của Công ty tại Công văn số 034/2022/CV-VEFAC-PTDA ngày 05/8/2022 về việc thẩm định nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tại khu đất nêu trên, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã có công văn số 3985/QHKT-NĐ-HTKT ngày 13/9/2022 hướng dẫn Công ty hoàn chỉnh hồ sơ theo quy trình, quy định, phù hợp với định hướng quy hoạch phân khu đô thị H1-2 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 308/TB-VP ngày 06/7/2022.

Tại Văn bản số 036/2022/CV-VEFAC-PTDA ngày 13/9/2022 và hồ sơ gửi kèm theo. Nhà đầu tư đề nghị cho phép điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-2 tại khu đất số 148 Giảng Võ, quận Ba Đình. Sở Quy hoạch Kiến trúc đã có Văn bản số 4616/QHKT-NĐ-HTKT ngày 21/10/2022 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, lấy ý kiến Bộ Xây dựng làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

148 Giảng Võ
Ảnh minh họa. 

Sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân thành phố sẽ giao Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn công ty hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch kiến trúc của dự án theo quy định.

Trước đó vào tháng 7/2022, tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố một số đại biểu đặt câu hỏi liên quan đến dự án 148 Giảng Võ, quận Ba Đình. Theo các đại biểu, dự án tại 148 Giảng Võ là một trong số các dự án đã được thành phố phê duyệt từ lâu, thậm chí có dự án được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiều lần giám sát, đưa vào danh sách các công trình chậm tiến độ, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai…

Khu đất 148 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình trước đây là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Giữa năm 2016, Hà Nội có quyết định cho phép Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam chuyển mục đích sử dụng 68.380 m2 đất tại đây để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm dịch vụ, thương mại và nhà ở, tuy nhiên, đến nay dự án vẫn còn giang dở.

Có thể bạn quan tâm