UBND tỉnh Bắc Giang

16:25, 12/09/2022

Theo kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, tổng số dự án để phát triển nhà ở dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh là 379 dự án.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia