UBND tỉnh Quảng Trị

15:52, 16/09/2021

Công ty TNHH MTV Du lịch Hữu Nghị được phép nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quy hoạch và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng T&D nghiên cứu đề xuất ý tưởng quy hoạch đối với công viên Cọ Dầu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia