VIDIFI

14:00, 18/10/2022

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư có kế hoạch bố trí vốn trung hạn 2021 - 2025 để trả nợ cho các khoản vay nước ngoài đầu tư dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia