VJC

15:05, 01/09/2022

BCTC bán niên 2022 sau soát xét của Công ty cổ phần hàng không Vietjet (HoSE: VJC) cho biết doanh thu vận tải hàng không đạt 14.898 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80,33 tỷ đồng, lần lượt tăng 197% và 135% so với cùng kỳ 2021 và tăng so với báo cáo tự lập.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia