xuất khẩu

12:53, 22/01/2023

Việc giảm thiểu xuất khẩu đường từ Ấn Độ có thể làm tăng giá toàn cầu và cho phép các đối thủ Brazil và Thái Lan tăng lượng xuất khẩu của họ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia