YouTube

10:52, 14/07/2021

YouTube đang triển khai dịch vụ video dạng ngắn mới - “Shorts”, ở 100 quốc gia sau khi thử nghiệm tính năng này ở một số thị trường trong năm qua.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia