YouTube

11:07, 19/05/2022

Công ty con của Google tại Nga có kế hoạch nộp đơn xin phá sản sau khi các nhà chức trách thu giữ tài khoản ngân hàng của công ty, khiến họ không thể trả lương cho nhân viên và nhà cung cấp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia