LienVietPostBank thu về hơn 3.600 tỷ đồng năm 2021, tăng lợi nhuận 50%

LienVietPostBank thu về hơn 3.600 tỷ đồng năm 2021, tăng lợi nhuận 50%

LienVietPostBank báo lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt hơn hơn 3.639 tỷ đồng, tăng 50% cùng kỳ năm 2020. Theo đó, nguồn đóng góp chính vào lợi nhuận vẫn đến từ thu nhập lãi thuần khi mang về hơn 9.017 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LietVietPostBank, HoSE: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với lợi nhuận cả năm vượt 13% kế hoạch đề ra.

Thu nhập lãi thuần quý IV của LienVietPostBank đạt hơn 2.755 tỷ đồng, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trừ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ hơn 8,4 tỷ đồng trong kỳ, các hoạt động ngoài lãi khác như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán kinh doanh đều có lãi.

Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 15,6%, đạt hơn 311 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt hơn 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 2,3 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lãi thuần giảm 86,5% so với cùng kỳ, đạt 4,5 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động của LienVietPostBank tăng 18% so với quý IV/2020, đạt hơn 3.034 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng 17%, đạt giá trị 1.764 tỷ đồng.

LienVietPostBank tăng trích lập dự phòng 15% so với cùng kỳ, chi phí dự phòng đạt hơn 15.434 tỷ đồng trong quý cuối năm.

Quảng cáo

Ngân hàng này báo lãi trước thuế hơn 835 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 22%.

Lũy kế cả năm 2021, LienVietPostBank lần lượt ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt hơn 9.017 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.639 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 50% so với mức thực hiện năm 2020.

Bên cạnh đó, lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng 36,9% mang về gần 858 tỷ đồng cho ngân hàng; thu nhập từ kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 125% so với cùng kỳ năm trước với gần 140 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động của LienVietPostBank đạt hơn 4.961 tỷ đồng, cao gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Đáng chú ý, ngân hàng đã dành hơn 1.322 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong năm 2021, cao gấp 1,9 lần cùng kỳ năm ngoái. 

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của LienVietPostBank gia tăng thêm hơn 19% lên mức 289.194 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi của khách hàng đạt 180.273 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,3%. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 208.954 tỷ đồng, tăng 18%.

Tổng nợ xấu tính tới cuối năm 2021 tăng gần 10% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 2.775 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ từ 1,43% (đầu năm) còn 1,33%.

Năm 2021, LienVietPostBank dự kiến tổng tài sản đạt 282.600 tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2020. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 32% so với mức thực hiện năm 2020.

Như vậy, ngân hàng này đã vượt 2% kế hoạch về tổng tài sản và vượt 13% kế hoạch về lợi nhuận.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Văn Hảo, Phó tổng giám đốc HDBank đã chính thức hoàn tất mua 160.000 cổ phiếu HDB từ ngày 16/2/2023 đến 17/3/2023 theo phương thức khớp lệnh...

Thứ sáu, 24/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia