Lợi nhuận trước thuế năm 2017 SHB đạt gần 2.000 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 SHB đạt gần 2.000 tỷ đồng

Năm 2017, lợi nhuận trước thuế SHB đạt 1.938 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2016 và vượt 11% kế hoạch đề ra.

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 trong đó ghi nhận nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng tăng trưởng ấn tượng so với năm 2016 và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Tính đến 31/12/2017, tổng tài sản SHB đạt 277.994 tỷ đồng, tăng 19% so với thời điểm đầu năm, tiếp tục khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam. Vốn điều lệ ở mức 11.196 tỷ đồng và tới đây sẽ tăng lên hơn 12.036 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông. Vốn tự có đạt 17.829 tỷ đồng, tăng 9%.

Huy động vốn từ tổ chức và dân cư đạt 212.519 tỷ đồng, trong đó tiền gửi tiết kiệm dân cư chiếm tỷ trọng trên 60%. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 196.131 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

Quảng cáo

Chất lượng nợ được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,9% trên tổng dư nợ. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) ở mức 12%.

Trong hoạt động, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng tốt giúp lợi nhuận trước thuế đạt 1.938 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2016 và vượt 11% kế hoạch. Theo lãnh đạo SHB, năm 2017 ngân hàng đã đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng, xây dựng các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng cho từng phân khúc khách hàng.

Vốn điều lệ của SHB hiện ở mức 11.196 tỷ đồng, tới đây sẽ tăng lên hơn 12.036 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông. Vốn tự có tại thời điểm cuối năm 2017 đạt 17.829 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.

>> SHB là đơn vị duy nhất được vinh danh ngân hàng tốt nhất Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tiền thu từ thoái vốn tại ba doanh nghiệp trên nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp trước ngày 20/12/2021 để nộp ngân sách nhà nước.

Thứ hai, 25/10/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia