MSB sẽ phát hành hơn 472 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng

MSB sẽ phát hành hơn 472 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam sẽ phát hành tối đa hơn 458 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 14,25 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 20.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) vừa phê duyệt việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu. Cụ thể, MSB sẽ phát hành tối đa hơn 458 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30%. Cổ đông tại ngày chốt danh sách sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới.

Cùng với đó, MSB sẽ phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng số cổ phiếu mà ngân hàng này sẽ phát hành thêm là 472,5 triệu đơn vị.

Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ là nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 4.725 tỷ đồng. Sau phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của MSB sẽ tăng lên 2 tỷ đơn vị. Vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 20.000 tỷ đồng.

Cũng trong năm nay, MSB sẽ thoái vốn tại Công ty tài chính TNHH một thành viên cộng đồng (FCCOM) có vốn điều lệ 500 tỷ đồng và thuộc sở hữu 100% của MSB. MSB dự kiến sẽ tìm đối tác chiến lược để chuyển nhượng một phần vốn tại FCCOM để cùng hợp tác đường dài với đối tác chiến lược hoặc chuyển nhượng 100% số vốn góp tại FCCOM để ngân hàng tập trung toàn bộ nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính. 

Quảng cáo

Chốt quý I, MSB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.964 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2021. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 336,6 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 246 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,7 lần và tăng 2,4 lần cùng kỳ,

Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm 68%, đạt hơn 103 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế của MSB đạt hơn 1.494 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản MSB ghi nhận giảm 4% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 195.740 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt gần 110.579 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng đạt 96.204 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và tăng 2% so với đầu năm.

Nợ xấu của MSB tăng 12% so với thời điểm đầu năm, ghi nhận hơn 1.977 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,74% (đầu năm) lên 1,79%.

MSB lên kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 6.800 tỷ đồng, tăng gần 34% so với năm 2021, tổng tài sản đạt 233.000 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm trước.

Tăng trưởng tín dụng được ngân hàng kỳ vọng ở mức 25% (tùy thuộc vào sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước). Tỷ lệ nợ xấu dự kiến duy trì ở mức dưới 3%.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từ báo cáo tài chính quý II/2022 của 28 nhà băng (bao gồm Agribank và 27 ngân hàng đang giao dịch trên sàn chứng khoán), bức tranh nợ xấu dần hé lộ với sự phân hoá mạnh mẽ.

Thứ năm, 18/08/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia