#ngân hàng vietcombank

Các ngân hàng áp dụng phí dịch vụ thẻ như thế nào?

Các ngân hàng áp dụng phí dịch vụ thẻ như thế nào?

Theo khảo sát, hầu hết các ngân hàng đều không thu phí kích hoạt, chỉ thu phí phát hành lần đầu với một số loại thẻ. Tuy nhiên, mới đây, ngân hàng Viẹtcombank đã có thông báo điều chỉnh biểu phí sản phẩm thẻ tại ngân hàng kể từ ngày 1/7/2023...