Nửa đầu năm, ABBank lãi trước thuế hơn 1.660 tỷ đồng, tăng gần 40%

Nửa đầu năm, ABBank lãi trước thuế hơn 1.660 tỷ đồng, tăng gần 40%

ABBank báo lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, dịch vụ và hoạt động khác, trong khi đó mua bán chứng khoán đầu tư, kinh doanh đều ghi nhận các khoản lỗ.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank; UpCoM: ABB) ghi nhận thu nhập lãi thuần 975,8 tỷ đồng tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ hoạt động dịch vụ 86,5 tỷ, tăng 3%. Hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 486,2 tỷ đồng, tăng 48,5%. Hoạt động khác ghi nhận lãi 216,9 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ 7,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 38,3 tỷ. Tương tự, mua bán chứng khoán đầu tư cũng lỗ 11 tỷ, cùng kỳ lãi 33,6 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của ngân hàng quý II tăng 24% so với cùng kỳ lên 491,4 tỷ đồng, chi phí dự phòng giảm 13% xuống còn 173,8 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 868,3 tỷ đồng, tăng 81,8% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế 1,086,3 tỷ đồng, tăng 52,3%. 

Quảng cáo

Lũy kế nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 1.662 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 54% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ở mức 1.328,7 tỷ đồng, tăng 39,4%.

Tính đến hết 30/6, tổng tài sản ở mức 131.320,7 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi và cho vay tổ chức tín dụng tăng 22% lên 26.160 tỷ đồng, tiền mặt giảm 10,5% xuồng còn 434,5 tỷ đồng, tiền gửi Ngân hàng Nhà nước giảm 71,4%, xuống 1.259,7 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng tăng 12,6% so với đầu năm lên 77.706,4 tỷ đồng. Tổng nợ xấu tăng 10,7%, ghi nhận ở mức 1.789,7 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng hơn 20% lên 1.038,8 tỷ đồng, nợ nghi ngờ tăng 6% lên 443,2 tỷ, nợ dưới tiêu chuẩn giảm 8% xuống 307,7 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu tính đến hết quý II giảm 4 điểm cơ bản so với đầu năm, từ 2,34% còn 2,3%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu nâng từ 50,2% lên 52,3%.

Tiền gửi khách hàng 6 tháng đầu năm tăng 8,6% lên 73.707,2 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá 11.904,9 tỷ đồng, tăng 4,4%. Quỹ từ các tổ chức tín dụng giảm 17,3% xuống 874,1 tỷ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 26%, xuống còn 2.707 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Theo thống kê từ báo cáo tài chính mới nhất của 28 ngân hàng thương mại, tổng tiền gửi khách hàng của các nhà băng này đã tăng 4,5% so với đầu năm đạt hơn 9,3 triệu tỷ đồng.

Thứ hai, 08/08/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia