Sau 9 tháng, FPT Retail báo lãi 369 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ

Trong quý 3/2022, doanh thu và lợi nhuận FPT Retail tăng mạnh so với quý 3/2021 do cùng kỳ năm trước hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng mạnh bởi đại dịch Covid-19.

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2022 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt.

Trong quý III/2022, doanh thu và lợi nhuận FPT Retail tăng mạnh so với quý 3/2021 do cùng kỳ năm trước hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng mạnh bởi đại dịch Covid-19.

Cụ thể, doanh thu quý 3/2022 đạt 7.709 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2021. Nhờ đó, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất luỹ kế đạt 21.708 tỷ đồng, tăng trưởng 55% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu năm 2022.

Trong đó, doanh thu chuỗi Long Châu đạt 6.562 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 369 tỷ đồng, gấp 2,7 lần 9 tháng đầu năm 2021, hoàn thành 51% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Doanh thu online 9 tháng đầu năm 2022 đạt 3.958 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 18% tổng doanh thu hợp nhất.

Kết thúc 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất lũy kế đạt 21.708 tỷ đồng, tăng trưởng 55% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu năm 2022.

Quảng cáo

Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của FPT Retail đạt 369 tỷ đồng, gấp 2,7 lần 9 tháng đầu năm 2021, hoàn thành 51% kế hoạch năm.

FPT Retail
Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của FPT Retail đạt 369 tỷ đồng, gấp 2,7 lần 9 tháng đầu năm 2021

FPT Shop và Nhà thuốc Long Châu hoàn thành kế hoạch mở rộng cửa hàng

Sau 9 tháng đầu năm 2022, chuỗi FPT Shop có 745 cửa hàng, tăng thêm 98 cửa hàng so với đầu năm 2022. Tại ngày 30/09/2022, Long Châu sở hữu 800 nhà thuốc trên cả nước, mở mới 400 nhà thuốc so với đầu năm.

Như vậy, với kết quả này, cả hai chuỗi FPT Shop và Nhà thuốc Long Châu đều đã hoàn thành kế hoạch mở cửa hàng mới trong năm 2022, sớm hơn kế hoạch đã đặt ra.

Theo FPT Retail, bước sang quý IV/2022, thị trường tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung đều bước vào giai đoạn khó khăn với nhiều rủi ro khó lường, do ảnh hưởng từ lạm phát, lãi suất tăng và biến động tỷ giá. Điều này gây ảnh hưởng đến chi phí đẩy và dẫn đến sức mua giảm.

FPT Retail nhận định đây là giai đoạn quan trọng và nhiều thách thức, do đó, Công ty sẽ cần cố gắng tối đa để hoàn thành cao nhất kế hoạch năm dựa trên nền kết quả doanh thu rất cao đạt trong quý IV/2021 và trong điều kiện thị trường vô cùng khó khăn.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

CFPB cho biết những người giữ tiền trên các ứng dụng thanh toán như Cash App, PayPal và Venmo sẽ không được bảo đảm qua bảo hiểm tiền gửi liên bang...

Thứ sáu, 02/06/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia