FPT Retail phát hành gần 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 50%

FPT Retail vừa đưa ra Nghị quyết trả cổ tức tỷ năm 2021 tỷ lệ 55%, trong đó 5% bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng).
FPT Retail phát hành gần 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 50%

Cùng với đó, công ty sẽ phát hành 39,4 triệu cổ phiếu để trả số cổ tức còn lại với tỷ lệ 2:1. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 394,9 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên hơn 1.184 tỷ đồng.

FPT Retail dự kiến chốt danh sách cổ đông trong tháng 6 và chi trả trong tháng 7. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận tại ngày 31/12/2021. Số cổ phiếu trên được chuyển nhượng tự do.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2022, HĐQT FPT Retail đã thông kế hoạch năm nay gồm doanh thu 27.000 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế 720 tỷ đồng, tăng 30%; cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%.

Đơn vị đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng chuỗi FPT Shop và Long Châu lên lần lượt 717 và 700 cửa hàng vào cuối năm. Như vậy, doanh nghiệp sẽ mở thêm ít nhất 70 cửa hàng FPT Shop và 300 cửa hàng Long Châu.

Trong quý I, doanh thu thuần của công ty đạt 7.786 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu chuỗi Long Châu là 2.159 tỷ đồng, gấp 3,7 lần; chuỗi FPT Shop đóng góp 5.646 tỷ đồng, tăng 38%. Doanh thu online quý này đạt 1.475 tỷ đồng, tăng 60% và chiếm 19% tổng doanh thu hợp nhất. Kết quả, doanh nghiệp bán lẻ ghi nhận 165 tỷ đồng lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ, gấp 5,3 lần cùng kỳ năm trước.

Có thể bạn quan tâm