Triển khai Luật đấu giá tài sản từ 01/7: Sẽ hết "quân xanh - quân đỏ" ?

Luật đấu giá tài sản sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1/7/2017 liệu có thể nâng cao chất lượng của hoạt động bán đấu giá tài sản?

Có thể bạn quan tâm