Vietcombank đã gần như hoàn thành kế hoạch tín dụng cả năm

Vietcombank đã gần như hoàn thành kế hoạch tín dụng cả năm

Trong những tháng còn lại của năm 2021 và hướng tới năm 2022, Vietcombank tiếp tục đặt trọng tâm đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu hoạt động.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, mặc dù hoạt động kinh doanh dịch vụ, phát triển khách hàng bị tác động bởi đại dịch COVID-19, nhưng các chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng vẫn đảm bảo duy trì.

Tính đến hết quý III/2021, dư nợ tín dụng của Vietcombank đạt 923.385 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với cuối năm 2020 và hoàn thành ở ngưỡng 98% kế hoạch cả năm.

Cơ cấu tín dụng tăng trưởng đúng định hướng, nhất là tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao so với tín dụng bán buôn với tỷ trọng đạt 53,66%. Đây được xem là mức tăng trưởng cao trong toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Từ năm 2020 đến nay, Vietcombank liên tục triển khai 9 đợt giảm lãi suất nhằm đồng hành tháo gỡ khó khăn cùng người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và thiên tai. Như vậy, trong năm 2021, dự kiến quy mô giảm lãi mà Vietcombank dành cho khách hàng sẽ lên tới khoảng 7.100 tỷ đồng.

Quảng cáo

Song song với đó, Vietcombank còn thực hiện cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 14/2021/TT-NHNN ngày 7/9/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong đó, mở rộng đối tượng khách hàng được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ trên cơ sở chất lượng danh mục khách hàng, danh mục các khoản nợ đồng thời chịu ảnh hưởng bởi diễn biến của dịch và tình hình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại từng địa phương.

Các chính sách miễn, giảm phí dịch vụ liên quan đến gói sử dụng tài khoản, chuyển tiền trong và ngoài hệ thống Vietcombank, miễn phí chuyển tiền vào các Quỹ ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 cũng liên tục được triển khai với tất cả khách hàng cá nhân và tổ chức, ngoài các chính sách miễn giảm đặc biệt cho nhiều nhóm đối tượng khách hàng đặc thù khác.

Ngoài ra, Vietcombank cũng thực hiện cam kết tài trợ cho công tác an sinh xã hội, các nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương và ngành Y tế với quy mô lên tới khoảng 350 tỷ đồng.

Trong những tháng còn lại của năm 2021 và hướng tới năm 2022, Vietcombank tiếp tục đặt trọng tâm đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu hoạt động, đảm bảo tăng trưởng bền vững, hiệu quả cao và nâng cao năng suất lao động nhằm hiện thực hóa mục tiêu phục hồi kinh tế.

Đồng thời, cam kết duy trì mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tăng khả năng chống chịu và thích nghi với bối cảnh mới. Đặc biệt, hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp trong đợt dịch này.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

TPBank dự kiến phát hành thêm hơn 410 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ thêm hơn 4.100 tỷ đồng. Vốn điều lệ của TPBank dự kiến sẽ nâng lên 15.818 tỷ đồng, tăng gần 26% so với hiện tại.

Thứ bảy, 04/12/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia