#xuất khẩu hàng hoá

WB: Xuất khẩu của Việt Nam đang giảm tốc

WB: Xuất khẩu của Việt Nam đang giảm tốc

Theo báo cáo Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố, hiện nay nhiều ngành hàng, lĩnh lực có xu hướng giảm xuống như sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ, xuất nhập khẩu.