Tháng 3/2023 tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng 17,7%

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 3/2023 đạt 58,03 tỷ USD…
xuất nhập khẩu
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn trong quý 1/2022 và quý 1/2023. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Theo đó, tổng giá trị xuất nhập khẩu tháng 3 đạt 58,03 tỷ USD, đã tăng 17,7%, tương ứng tăng 8,73 tỷ USD so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu là 29,71 tỷ USD, tăng 14% và trị giá nhập khẩu là 28,32 tỷ USD, tăng 21,8%.

Lũy kế quý 1/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 153,79 tỷ USD, giảm 13,5%, tương ứng giảm 24,10 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 79,3 tỷ USD, giảm 11,8% và trị giá nhập khẩu đạt 74,49 tỷ USD, giảm 15,4%.

Như vậy trong tháng 3/2023, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu gần 1,39 tỷ USD và quý 1/2023 cán cân thương mại hàng hóa của cả nước xuất siêu 4,81 tỷ USD.

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng là 39,56 tỷ USD, tăng 13,9% so với tháng trước, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong quý 1/2023 lên 107,76 tỷ USD, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này là 21,73 tỷ USD, tăng 12,1% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong quý I năm 2023 của doanh nghiệp FDI lên 59,06 tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng tới 74,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2023 là 17,83 tỷ USD, tăng 16,3% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong quý 1/2023 đạt 48,7 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 65,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2023 đạt thặng dư 3,91 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong quý 1/2023 lên mức thặng dư là 10,36 tỷ USD.

Cụ thể hơn, giá trị xuất khẩu trong tháng 3/2023 đạt 29,7 tỷ USD, tăng 14% với 41/45 nhóm hàng có trị giá tăng so với tháng trước. Trong đó, tăng mạnh là các nhóm hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 974 triệu USD, hàng dệt may tăng 332 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 257 triệu USD, gạo tăng 223 triệu USD, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 183 triệu USD, giày dép các loại tăng 173 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 157 triệu USD, hàng thủy sản tăng 156 triệu USD.

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quý 1/2023 là 79,3 tỷ USD, giảm 11,8% và có 34/45 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, quy mô hàng hóa xuất khẩu trong quý 1/2023 giảm 10,58 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, xuất khẩu một số nhóm hàng trong quý 1/2023 vẫn đạt mức tăng khả quan so với cùng kỳ năm trước.

xuất nhập khẩu
Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn trong quý 1/2022 và quý 1/2023. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Đồng thời, trị giá nhập khẩu trong tháng 3/2023 đạt 28,32 tỷ USD, tăng 21,8% tương ứng tăng 5,07 tỷ USD so với tháng trước. Trong đó, tăng mạnh nhất là các nhóm hàng như máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 862 triệu USD, máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 718 triệu USD, vải các loại tăng 497 triệu USD, sắt thép các loại tăng 396 triệu USD…

Theo Tổng cục Hải quan, trong quý 1/2023, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 74,49 tỷ USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, quy mô nhập khẩu hàng hóa trong quý 1/2023 giảm 13,52 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, giảm mạnh nhất là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện giảm 3,65 tỷ USD, đứng thứ hai là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 2,61 tỷ USD, đứng thứ ba là máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 1,45 tỷ USD.

Có thể bạn quan tâm