chuyển mục đích sử dụng đất

15:36, 10/12/2019

Tổng diện tích công trình, dự án cần thu hồi và diện tích đất chuyển mục đích sử dụng năm 2020 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế khoảng hơn 1.000ha.