Chuyển mục đích sử dụng 17,5ha đất để làm đường tại Kiên Giang

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 17,5ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đường kết nối đê bao ven biển với cầu Thứ Ba...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một đoạn đường bao biển tại tỉnh Kiên Giang
Một đoạn đường bao biển tại tỉnh Kiên Giang

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công văn 1275/TTg-NN về việc chấp thuận UBND tỉnh Kiên Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 17,5ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đường kết nối đê bao ven biển với cầu Thứ Ba tại huyện An Biên.

Công văn nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích để thực hiện dự án tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Kiên Giang chuyển mục đích sử sử dụng 17,5ha để làm đường kết nối đê bao ven biển với cầu Thứ Ba.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo, tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ.

Tỉnh phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng phải bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bóc tách sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Kiên Giang tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định, sự đầy đủ, chính xác của các hồ sơ kèm theo đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đường kết nối đê bao ven biển với cầu Thứ Ba tại huyện An Biên, bảo đảm theo đúng quy định; theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm