cổ phiếu LPB

14:00, 17/10/2019

Kết thúc quý 3, LienVietPostBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng qua đạt 1.636 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2018 và hoàn thành 86% kế hoạch năm 2019.