đầu tư

Thứ bảy lúc 20:31

Theo một lãnh đạo doanh nghiệp, không chỉ quy hoạch tầm nhìn chiến lược của địa phương, hạ tầng cơ sở, nhân sự… mà chính yếu tố thái độ ứng xử, tương tác giữa chính quyền địa phương với nhà đầu tư mới thu hút "đại bàng nội" đến “làm tổ”.

Google đầu tư 10 tỷ USD vào Ấn Độ
15:47, 20/07/2020
Hạnh Hoa