doanh nghiệp nhỏ và vừa

09:52, 26/05/2020

Mới đây, Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, với nội dung giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ phải nộp của năm 2020.