doanh nghiệp nhỏ và vừa

11:03, 19/08/2020

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các cơ quan ban ngành tiếp tục thực hiện các biện phòng chống dịch Covid – 19, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để cùng vượt qua khó khăn.