gỗ trường thành

15:33, 27/08/2020

Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã: TTF) vừa có thông báo về việc ông Võ Trường Thành và ông Võ Văn Diệp Tuấn đã thực hiện hoàn tất việc chuyển giao tài sản theo thỏa thuận khắc phục hậu quả với Gỗ Trường Thành.