Cổ phiếu TTF vẫn bị duy trì diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF).
Cổ phiếu TTF vẫn bị duy trì diện cảnh báo

HOSE cho biết, lợi nhuận sau thuế của Gỗ Trường Thành chưa phân phối tại thời điểm 30/6/2022 âm hơn 3 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, cổ phiếu TTF chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022.

Về tình hình kinh doanh, TTF từng có 4 quý liên tiếp có lãi, từ quý II/2021 đến quý I/2022. Tuy nhiên, chuyển sang quý II/2022, TTF báo lỗ gần 7 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 sau soát xét, Gỗ Trường Thành ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 42% so với báo cáo tự lập, tương ứng giảm hơn 3 tỷ đồng, về 4.5 tỷ đồng.

Theo giải trình của đơn vị này, do công ty ghi nhận bổ sung phần lãi trong công ty liên doanh liên kết. Vào thời điểm lập báo cáo tài chính tự lập, số liệu trên báo cáo của các công ty liên doanh liên kết mà TTF vừa thực hiện góp vốn đầu tư trong kỳ chưa ghi nhận đủ.

Năm 2022, Gỗ Trường Thành lên kế hoạch thu về 2,268 tỷ đồng doanh thu và 72 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kết thúc 6 tháng đầu năm, TTF chỉ mới thực hiện được 6% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính bán niên sau soát xét, đơn vị kiểm toán đưa ra kết luận không thấy vấn đề gì cho thấy báo cáo tài chính không phải ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu…

Như vậy, sau 4 năm từ kỳ báo cáo soát xét bán niên 2018, Gỗ Trường Thành không còn bị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về khả năng hoạt động liên tục do các khoản lỗ và nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn.

Như vậy, cổ phiếu này vào diện cảnh báo từ 21/4/2022, do vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết. 

Trên thị trường cổ phiếu, cập nhật đến 14h ngày 7/9, giá cổ phiếu TTF hiện đang được giao dịch ở mức 7,650 đồng/cp, giảm 2,67%.

Có thể bạn quan tâm