HAGL Agrico

14:03, 01/11/2020

Kết thúc quý III/2020, cả Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico đều công bố những khoản thua lỗ lên tới hàng trăm tỷ đồng.

HNG không được giao dịch ký quỹ
17:05, 05/04/2019
Anh Minh