Cổ phiếu HNG bị đưa vào diện cảnh báo

Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vừa ra quyết định đưa cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) vào diện kiểm soát kể từ ngày 23/4/2020.
Cổ phiếu HNG bị đưa vào diện cảnh báo

Theo đó, cổ phiếu HNG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận . Nguyên nhân khiến cổ phiếu HNG đưa vào diện cảnh báo là lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ HAGL Agrico năm 2018 âm hơn 659 tỷ đồng và năm 2019 âm gần 2.426 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 ghi nhận âm 2.324 tỷ đồng.

Cùng với đó, HoSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), căn cứ theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 của công ty tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ trọng yếu, công ty chưa khắc phục được nguyên nhân.

Lên phương án khắc phục tình trạng kinh doanh thua lỗ, HAGL Agrico cho biết năm 2019 đã chuyển nhượng một số công ty con và dùng nguồn tiền thu được để trả nợ vay ngân hàng. Như vậy, sang năm 2020, công ty có số dư nợ giảm đáng kể sẽ giảm áp lực về chi phí lãi vay.

Không chỉ nợ vay, công tác đánh giá lại tài sản và chuyển đổi chi phí đầu tư vườn cây là một áp lực lớn lên con số kinh doanh HAGL Agrico. Hiện, khoản mục "Cây trồng lâu năm và vật nuôi" tính đến cuối năm 2019 của Công ty ghi nhận giá trị 7.592 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng tài sản cố định.

Song song, HAGL Agrico khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh được tinh gọn, tập trung vào mảng cốt lõi là cây ăn trái hiện đang tạo nguồn thu hiệu quả thời gian qua. Công ty cũng thay đổi cơ cấu bộ máy tài chính để nâng cao hiệu quả hơn nữa.

Với các phương án đó, HAGL Agrico đặt mục tiêu doanh thu 4.307 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2019 và có lợi nhuận trước thuế 566 tỷ đồng.

Trong liên kết với Thaco, Thadi chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm của HAGL Agrico với diện tích cây ăn trái 26.500ha (với chuối là 11.000ha). Dự kiến, tổng doanh thu năm 2020 khoảng 1 tỷ USD (của Thadi là 600 triệu USD và HAGL Agrico ước đạt 400 triệu USD), phát biểu mới đây của Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương.

Có thể bạn quan tâm