Hoa Kỳ

69 giờ trước

Hai tiểu bang New York và California (Mỹ) sẽ xem xét tính an toàn của vắc xin Covid-19 cùng các biện pháp phân phối một cách hoàn toàn độc lập.