Hoa Kỳ

65 giờ trước

Dự luật sẽ được chuyển qua Thượng viện để nhận chấp thuận trước khi gửi tới Nhà Trắng để TT Donald Trump ký vào luật hoặc phủ quyết.