ngân hàng nhà nước

Thứ năm lúc 11:36

Sau 3 năm chuẩn bị, Basell II đã chính thức được áp dụng. Ngành ngân hàng bước vào tiến trình xây dựng một hệ thống lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia bền vững được đánh dấu bởi những ngân hàng có năng lực toàn diện.