Ngân hàng Quân đội

15:58, 27/06/2020

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với sự tham dự của đại diện các cơ quan chức năng và gần 890 cổ đông (77,4% số cổ phần có quyền biểu quyết).