nữ doanh nhân

11:28, 25/12/2020

Mới đây, Happy Women Leader Network đã ra mắt Ban thương hiệu với mục đích hoàn thiện cơ cấu nhân sự tổ chức cũng như chuyên nghiệp hóa, quy chuẩn hóa đồng bộ các vấn đề thương hiệu và nhận diện định vị thương hiệu.

Áo dài tháng Mười
16:26, 19/10/2020
Hạnh Chi