Oracle

16:18, 05/12/2020

Chính quyền TT Donald Trump đã đưa ra quyết định không gia hạn tiếp cho ByteDance trong vấn đề thoái vốn công ty ở TikTok Mỹ, nhưng thể hiện quan điểm về các cuộc đàm phán liên quan đến "số phận" của ứng dụng này dự kiến vẫn phải tiếp tục.