QUẢN TRỊ

10:30, 05/08/2020

Các khoá tập huấn nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trên cả nước hiểu rõ về Hiệp định EVFTA cũng như cách thức tận dụng cơ hội và áp dụng các cam kết trên thực tế.

CapitaLand Việt Nam có Tổng Giám đốc mới
10:06, 23/06/2020
Quốc Trực