QUẢN TRỊ

58 giờ trước

Tập đoàn SAP (Mã niêm yết trên sàn chứng khoán New York: SAP) vừa công bố việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Việt làm Tổng giám đốc SAP Việt Nam.

CapitaLand Việt Nam có Tổng Giám đốc mới
10:06, 23/06/2020
Quốc Trực