QUẢN TRỊ

8 giờ trước

Bài học được CEO Arne Sorenson gửi gắm được nhấn mạnh bởi ba từ: Trung thực, rõ ràng và minh bạch.