Tập đoàn Bảo Việt

10:26, 22/05/2020

Người tham gia giao thông cần mang theo những loại giấy tờ nào, mức xử phạt vi phạm, mua loại bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc nào… để đảm bảo tuân thủ quy định khi tham gia giao thông từ ngày 15/5.