Tập đoàn Bảo Việt

35 giờ trước

Tại Diễn đàn M&A Việt Nam ngày 24/11 tại TP.HCM, thương vụ Bảo Việt phát hành riêng lẻ thành công cho Sumitomo Life được diễn đàn M&A Việt Nam bình chọn là thương vụ đầu tư và M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2019-2020.