Tập đoàn Bảo Việt

10:16, 04/08/2020

Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) là doanh nghiệp Việt Nam đạt nhiều giải thưởng báo cáo thường niên xuất sắc nhất do LACP công bố: giải Bạch kim Báo cáo tích hợp và giải Bạch kim Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất trong ngành tài chính - bảo hiểm.