Tập đoàn Hà Đô

14:00, 29/04/2020

CTCP Bảo Việt (BVSC) cho rằng, cổ phiếu HDG của CTCP Tập đoàn Hà Đô đã giảm mạnh tạo cơ hội trong trung và dài hạn.