thuế VAT

09:30, 05/05/2020

Nhằm kích cầu cho các ngành trong và ngay sau dịch Covid-19, Ban IV và các hiệp hội DN kiến nghị giảm thuế suất VAT từ 10% xuống 5%. Thương Gia đã có cuộc trao đổi với doanh nhân Trần Đỗ Liêm - Chủ tịch HĐQT HTX Rạch Gầm xung quanh vấn đề này.

Vẫn giữ nguyên mức thuế VAT 10%
06:05, 28/05/2018
Thanh Bút