tín dụng

2 giờ trước

Báo cáo tài chính năm 2019 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB cho thấy ngân hàng tăng trưởng ở các mảng hoạt động chính như huy động, cho vay và hoạt động phi tín dụng.

Dư nợ tín dụng mới chỉ tăng 5,75%
07:45, 14/06/2019
Liên Hương