trái phiếu chính phủ

Thứ hai lúc 06:32

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc Kho bạc Nhà nước dùng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ. Dự thảo này đang nhận được không ít ý kiến trái chiều từ các bên liên quan.