UBND Thành phố Hà Nội

08:53, 14/11/2020

Hà Nội đặt mục tiêu sẽ xóa bỏ các lối đi tự mở trên địa bàn khu vực đông dân cư thuộc các đoạn đường sắt có tốc độ và mật độ chạy tàu cao.