UBND tỉnh Bình Dương

06:15, 21/11/2019

Doanh nghiệp được UBND tỉnh Bình Dương cho phép được sử dụng đất với diện tích 77.265 m2 để thực hiện dự án Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình.