UBND tỉnh Bình Dương

07:10, 09/09/2020

Dự án sản xuất được gia hạn thời gian thuê nhà xưởng phải đáp ứng các quy định về đất đai, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, nhà đầu tư phải có phương án cụ thể để di dời hoặc chuyển đổi công năng đúng lộ trình, phù hợp với quy hoạch.