UBND TP. Hà Nội

07:30, 18/01/2021

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội muốn Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu bổ sung tăng hướng tiếp cận và giải tỏa cho giao thông đường bộ tại khu vực sân bay Nội Bài theo nhiều hướng.