xây dựng thương hiệu

Trên thế giới, nhiều doanh nghiệp gây dựng thành công thương hiệu với một “budget” quảng cáo cực thấp. Các thương hiệu ấy đều bắt nguồn từ hình ảnh nhà lãnh đạo, đơn cử là Microsoft với Bill Gates, Ap

11:05, 27/12/2018