xuất khẩu gỗ

14:45, 21/09/2020

Tháng đầu tiên Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA) có hiệu lực (từ ngày 1/8/2020), hoạt động xuất khẩu sang khu vực quan trọng này đạt 3,78 tỷ USD.

Kinh doanh gỗ sẽ ngày càng khó
08:40, 23/07/2017
Thương Gia