Bánh kẹo Hải Hà bị phạt hơn 4,3 tỷ đồng do có sai phạm về thuế

Cục thuế Hà Nội đã xử phạt CTCP Bánh kẹo Hải Hà với số tiền phạt và chậm nộp lên tới gần 4,3 tỷ đồng, nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Bánh kẹo Hải Hà bị phạt hơn 4,3 tỷ đồng do có sai phạm về thuế

Mới đây, Cục Thuế Hà Nội đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC) tổng số tiền phạt và chậm nộp lên tới gần 4,3 tỷ đồng.

Theo đó, Bánh kẹo Hải Hà đã có hành vi vi phạm hành chính khi chưa phân bổ số thuế GTGT đầu vào trong kỳ cho hoạt động kinh doanh không chịu thuế; Công ty kê khai thuế GTGT đầu vào đối với một số hoá đơn không có giá trị sử dụng theo thông báo của cơ quan Thuế; Công ty kê khai sai chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế GTGT tháng 2/2019 và tháng 10/2020.

Về thuế TNDN, Bánh kẹo Hải Hà hạch toán sai giá vốn hàng bán trả lại; Công ty hạch toán thiếu thu nhập khác đối với các khoản xác định không phải trả lại khách hàng và hạch toán thiếu đối với khoản đền bù được hưởng từ việc di dời địa điểm số 25-27 Trương Định.

Do đó, Bánh kẹo Hải Hà bị phạt số tiền lên tới hơn 655 triệu đồng, đồng thời nộp đủ số tiền thuế GTGT còn thiếu là 60,5 triệu đồng và thuế TNDN còn thiếu là hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bánh kẹo Hải Hà còn phải nộp tiền chậm nộp thuế số tiền 377 triệu đồng. Số tiền chậm nộp này được tính đến hết ngày 30/4/2022.

Nếu quá thời hạn mà Bánh kẹo Hải Hà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, hồi năm 2019, Bánh kẹo Hải Hà đã bị phạt về thuế số tiền gần 400 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, CTCP Bánh kẹo Hải Hà (mã chứng khoán HHC) công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Xét về doanh thu, quý 1 vừa qua Bánh kẹo Hải Hà đạt gần 241 tỷ đồng, tăng trưởng 42,7% so với quý 1 năm ngoái. Trừ chi phí vốn công ty còn lãi gộp gần 20 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 7,6 tỷ đồng (tăng 1,7 tỷ đồng so với cùng kỳ). Chi phí tài chính đi ngang với 5,3 tỷ đồng – chủ yếu là chi trả lãi vay. Chi phí bán hàng tăng 2,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 10,2 tỷ đồng. Những yếu tố trên ảnh hưởng khiến Bánh kẹo Hải Hà lỗ thuần 8,7 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh – vẫn giảm lỗ gần 1 tỷ đồng so với số âm 9,5 tỷ đồng ghi nhận trong quý 1/2021.

Năm 2022, HHC đặt mục tiêu đạt 1,200 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% so với thực hiện năm 2021; trong khi Công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm 39%, còn 40 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện 20% chỉ tiêu doanh thu và 49% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu năm.

Tính đến thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của HHC đạt gần 1,411 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, chủ yếu do khoản phải thu ngắn hạn tăng 29% lên gần 764 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ gần 893 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Trong đó, Công ty có hơn 347 tỷ đồng dư nợ vay ngắn hạn, tăng 10% so với đầu năm; trong khi dư nợ vay dài hạn đi ngang, ở mức 79 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm