Việt Nam thu hút gần 29 tỷ USD vốn FDI sau 11 tháng

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2023 bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Việt Nam thu hút gần 29 tỷ USD vốn FDI sau 11 tháng năm 2023
Việt Nam thu hút gần 29 tỷ USD vốn FDI sau 11 tháng năm 2023

Sáng ngày 29/11, Tổng cục Thống kê đã công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023.

Số liệu từ báo cáo cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11/2023 ước đạt 70,3 nghìn tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước, Trong đó bao gồm: vốn Trung ương quản lý đạt 12,2 nghìn tỷ đồng, tăng 20,3%; vốn địa phương quản lý 58,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8%.

Tính chung 11 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 549,1 nghìn tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 74,9% và tăng 20,9%).

Ảnh chụp Màn hình 2023-11-29 lúc 10.32.13.png
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 99,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74,6% kế hoạch năm và tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 449,7 nghìn tỷ đồng, bằng 75,1% kế hoạch năm và tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 309,6 nghìn tỷ đồng, bằng 72,4% và tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2022; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 122 nghìn tỷ đồng, bằng 80,3% và tăng 12,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 18,1 nghìn tỷ đồng, bằng 93,3% và tăng 1,7%.

Ảnh chụp Màn hình 2023-11-29 lúc 10.32.32.png
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2023 bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh chụp Màn hình 2023-11-29 lúc 10.32.48.png
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Vốn đăng ký cấp mới có 2.865 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 16,41 tỷ USD, tăng 58,1% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 42,4% về số vốn đăng ký.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 14,26 tỷ USD, chiếm 86,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 858,4 triệu USD, chiếm 5,2%; các ngành còn lại đạt 1,3 tỷ USD, chiếm 7,9%.

Trong số 70 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 11 tháng năm 2023, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 3,31 tỷ USD, chiếm 20,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 3,15 tỷ USD, chiếm 19,2%; Trung Quốc 3,06 tỷ USD, chiếm 18,7%; Đài Loan 2,05 tỷ USD, chiếm 12,5%; Hàn Quốc 1,7 tỷ USD, chiếm 10,4%; Nhật Bản 757,8 triệu USD, chiếm 4,6%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 1.152 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 6,47 tỷ USD, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 19,54 tỷ USD, chiếm 85,4% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,04 tỷ USD, chiếm 4,6%; các ngành còn lại đạt 2,3 tỷ USD, chiếm 10%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 3.166 lượt với tổng giá trị góp vốn 5,97 tỷ USD, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 1.258 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 2,32 tỷ USD và 1.908 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 3,65 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,83 tỷ USD, chiếm 30,7% giá trị góp vốn; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 1,54 tỷ USD, chiếm 25,7%; ngành còn lại 2,6 tỷ USD, chiếm 43,6%.

Số liệu từ báo cáo còn chỉ rõ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 11 tháng năm 2023 ước đạt 20,25 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 16,67 tỷ USD, chiếm 82,3% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 1,21 tỷ USD, chiếm 6%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 982,6 triệu USD, chiếm 4,9%.

Ảnh chụp Màn hình 2023-11-29 lúc 10.33.17.png
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm 2023 có 117 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 257,3 triệu USD, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước; có 24 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 137,7 triệu USD, gấp 1,8 lần.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 395 triệu USD, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 153,6 triệu USD, chiếm 38,9% tổng vốn đầu tư; thông tin và truyền thông đạt 120,4 triệu USD, chiếm 30,5%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 84,4 triệu USD; chiếm 21,4%.

Trong 11 tháng năm 2023 có 26 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Canada là nước dẫn đầu với 150,3 triệu USD, chiếm 38% tổng vốn đầu tư; Singapore 122,5 triệu USD, chiếm 31%; Lào 115,8 triệu USD, chiếm 29,3%; Cuba đạt 11,8 triệu USD, chiếm 3%; Israel 6,1 triệu USD, chiếm 1,5%.

Có thể bạn quan tâm