Cần Thơ lập tổ công tác đặc biệt để gỡ khó cho các dự án trên địa bàn

Mới đây, UBND thành phố Cần Thơ đã có quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn…
Tổ công tác đặc biệt
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn…

Theo quyết định, Tổ công tác đặc biệt này do ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ làm Tổ trưởng và ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ làm Tổ phó Thường trực. Các Tổ phó còn lại 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố gồm: Ông Nguyễn Ngọc Hè, Nguyễn Thực Hiện và Nguyễn Văn Hồng.

Các thành viên của Tổ công tác là Giám đốc các Sở, Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ, Chánh Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ, Cục trưởng Cục thuế thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan Cần Thơ, Trưởng Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Ngân hàng nhà nước, Chi nhánh thành phố Cần Thơ .

Về nhiệm vụ, Tổ công tác đặc biệt phải rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố để báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp những khó khăn vượt thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng và bộ, ngành trung ương xem xét, tháo gỡ.

Bên cạnh đó, Tổ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa sở, ngành thành phố và UBND quận, huyện giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra sẽ thống nhất, đề xuất giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc của các dự án trên địa bàn. Đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án thuộc thẩm quyền của các ngành, địa phương.

Tổ công tác đặc biệt này còn có nhiệm vụ hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, sản xuất kinh doanh và các quy định liên quan. Nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết các thủ tục đầu tư, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định...

Quyết định nêu rõ, Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bà,... làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên và người đứng đầu, các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của UBND thành phố về tình hình, kết quả, tiến độ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư.

Có thể bạn quan tâm