Chứng khoán APG nhận "trát phạt" nặng vì vi phạm nhiều quy định chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG vừa nhận được quyết định xử phạt hành chính của UBCKNN với số tiền lên tới gần 1 tỷ đồng.
Chứng khoán APG nhận "trát phạt" nặng vì vi phạm nhiều quy định chứng khoán

Theo Quyết định xử phạt số 1001/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán APG (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), Chứng khoán APG bị xử phạt tiền 60 triệu đồng, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do lập, xác nhận hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến có thông tin không chính xác.

Chứng khoán APG đã lập, xác nhận Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến có thông tin không chính xác về giải pháp xác thực đặt lệnh sử dụng chứng thư số, chữ ký số và xác thực đặt lệnh trong giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Chứng khoán APG cũng bị phạt tiền 100 triệu đồng, theo quy định tại Điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Chứng khoán APG đã không nộp Báo cáo Quý I/2021, Quý III/2021, Quý IV/2021, Báo cáo năm 2021, Quý I/2022 của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; Báo cáo Quý I/2021, Quý II/2021, Quý III/2021, Quý IV/2021, Quý I/2022, Báo cáo năm 2021 của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu trên trang thông tin trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chứng khoán APG cũng tiếp tục bị phạt tiền 125 triệu đồng, theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ do không lưu giữ thông tin về 29 nhà đầu tư cá nhân trong nước liên quan đến trái phiếu APGH2124001 phát hành trong năm 2021 của Công ty.

Phạt tiền 175 triệu đồng, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do báo cáo có nội dung sai lệch. Theo đó, Công ty báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 31/01/2022, 28/02/2022, 31/3/2022, 30/4/2022, 31/5/2022 và 30/6/2022.

Phạt tiền 175 triệu đồng, theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Cụ thể, trong thời kỳ kiểm tra, Công ty đã cho một số khách hàng vay tiền thông qua các Hợp đồng đặt mua cổ phiếu, Hợp đồng đặt mua trái phiếu.

UBCKNN cũng phạt tiền 350 triệu đồng, theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 9 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Như vậy, tổng số tiền mà Chứng khoán APG bị xử phạt là 985 triệu đồng. 

Có thể bạn quan tâm