Cổ đông VIB bác kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 10%

Cổ đông VIB bác kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 10%

Phương án phát hành của VIB không được cổ đông thông qua trong bối cảnh cổ phiếu ngân hàng này liên tục sụt giảm sau khi chốt ngày chia cổ phiếu thưởng vào ngày 10/6.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Mã: VIB) vừa công bố việc hủy phương án phát hành tối đa hơn 46,5 triệu cổ phiếu, tương đương 3% vốn điều lệ theo phê duyệt của đại hội đồng cổ đông.

Theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, cổ đông VIB đã thông qua việc hủy phương án phát hành tối đa gần 46,6 triệu cp, tương đương 3% vốn điều lệ.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, cổ đông ngân hàng này đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bao gồm hai cấu phần. Thứ nhất là tăng vốn bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng, số lượng tối đa hơn 443 triệu cp và thứ hai là tăng vốn từ chào bán tối đa gần 46,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

VIB đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn thông qua chia hơn 443 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong tháng 8/2021, tăng vốn điều lệ từ 11.094 tỷ đồng lên 15.521 tỷ đồng.

Đối với tăng vốn từ chào bán cổ phiếu, xem xét thấy bối cảnh thị trường và nhu cầu kinh doanh của VIB, đề xuất lấy ý kiến của ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn từ phát hành tối đa gần 46,6 triệu cp bằng phương án phát hành tối đa 155,3 triệu cp (tương đương 10% vốn).

Quảng cáo

Tuy nhiên, cổ đông VIB chỉ thông qua việc hủy phương án chào bán tối đa 46,6 triệu cp, còn đề xuất tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành tối đa bằng 10% vốn điều lệ đã không được chấp thuận do tỷ lệ tán thành chỉ đạt 40,7%.

Phương án phát hành của VIB không được cổ đông thông qua trong bối cảnh cổ phiếu ngân hàng này liên tục sụt giảm sau khi chốt ngày chia cổ phiếu thưởng vào ngày 10/6.

Đóng cửa ngày 22/11, VIB đứng ở 41.700 đồng/cp, mặc dù tăng kịch trần trong phiên này nhưng vẫn giảm 18% so với đầu tháng 6.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận hợp nhất lũy kế 9 tháng đầu năm đạt gần 5.339 tỷ đồng, tăng trưởng 32,7% so với cùng kỳ, thực hiện 71% kế hoạch của năm.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 10.389 tỷ đồng, tăng 32,4% so với kỳ trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng gần 42% đạt 8.416 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ luỹ kế đến cuối quý III đạt gần 6.254 tỷ đồng, chiếm 60% tổng thu nhập hoạt động và tăng 34% so với cùng kỳ.

Ngược lại, lãi từ các hoạt động kinh doanh khác luỹ kế 9 tháng giảm 34% xuống còn 136,1 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Theo thông tin công bố ngày 30/9/2022, Hội đồng Quản trị OCB đã thông qua triển khai tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng 30% cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thứ bảy, 01/10/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia