Đến năm 2030 Quảng Nam muốn tăng thêm 4.411 ha đất ở

Tỉnh Quảng Nam có kế hoạch tăng diện tích đất ở thêm 4.411 ha trong giai đoạn 2021 – 2030. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở cần gần 47.000 tỷ đồng.
Đến năm 2030 Quảng Nam muốn tăng thêm 4.411 ha đất ở

HĐND tỉnh Quảng Nam mới đây đã có Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030.

tỉnh Về định hướng, vùng đồng bằng, ven biển (vùng phía Đông) sẽ phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê, nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội để phục vụ lao động đa ngành nghề đến làm việc, đồng thời khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Vùng miền núi phía Tây, sẽ phát triển nhà ở phù hợp với tổ chức dân cư theo mô hình tập trung tại trung tâm xã và gắn với hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh. Hạn chế chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phân lô bán nền nhỏ lẻ,...

Mục tiêu đến năm 2025, tổng diện tích nhà ở đạt khoảng 44,7 triệu m2 sàn. Diện tích sàn bình quân đầu người là gần 29 m2/người, trong đó tại đô thị đạt hơn 32 m2/người và tại nông thôn gần 28 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người. 

Về chất lượng nhà ở, tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 97,5 %, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có tổng diện tích nhà ở gần 53 triệu m2 sàn. Diện tích sàn bình quân đầu người hơn 33 m2/người, trong đó tại đô thị đạt hơn 36 m2/người và tại nông thôn đạt hơn 32 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người. 

Tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 99,2% giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, diện tích đất ở tăng thêm 2.018 ha. Trong đó, nhà ở thương mại 1.369 ha; nhà ở thu nhập thấp 217 ha; nhà ở công nhân 143 ha; nhà ở tái định cư 289 ha.

Ở giai đoạn 2026 - 2030, diện tích đất ở tăng thêm 2.393 ha. Trong đó, nhà ở thương mại 1.889 ha; nhà ở thu nhập thấp 18 ha; nhà ở công nhân 101 ha; nhà ở tái định cư 385 ha.

Cũng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 dự kiến gần 47.000 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và vốn của doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm